Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Λογοτεχνία στο Λύκειο: Οι μαθητές προτείνουν...

Γράφει η Σοφία Γ. Μεσίγκου
Φιλόλογος 2ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Τμήματος Α3 του 2ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς κατέθεσαν, μετά από προτροπή της διδάσκουσας καθηγήτριας τους κ. Μεσίγκου Σοφίας, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Όλοι διαπίστωσαν τα θετικά που αποκομίζουν από το μάθημα της Λογοτεχνίας, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

Στη Λογοτεχνία αντιλαμβάνονται οι μαθητές την αξία της ανάγνωσης, ανακαλύπτουν τις προτιμήσεις τους και αποκτούν πλήθος γνώσεων για τα ήθη, έθιμα και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων κάθε εποχής. Παράλληλα γνωρίζουν τη ζωή και το έργο συγγραφέων και ποιητών. 

Χάρη στη Λογοτεχνία καλλιεργείται η φιλαναγνωσία, ενώ οι μαθητές κατακτούν τη γλώσσα και τη γνωρίζουν καλύτερα μέσα από τη γλώσσα των λογοτεχνικών κειμένων, αφού διορθώνουν και τυχόν εκφραστικά ή ορθογραφικά τους λάθη και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.

Πολλοί μαθητές αναφέρθηκαν στα αρνητικά που εντοπίζουν σε ό,τι αφορά στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. Συγκεκριμένα σημείωσαν πως οι έτοιμες σημειώσεις και αναλύσεις κειμένων που δίνονται δεν αφήνουν περιθώρια αυτενέργειας και οδηγούν στην αποστήθιση. Επιπλέον η μετωπική διδασκαλία καθιστά το μάθημα βαρετό και μονότονο με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους γι΄αυτό. Ο όγκος των σχολικών εγχειριδίων προκαλεί επίσης την αρνητική στάση προς το μάθημα.

Γι΄αυτούς, κυρίως, τους λόγους οι μαθητές μας προτείνουν:

Λιγότερες εργασίες για το σπίτι και περισσότερες στην τάξη, κυρίως παρουσιάσεις από τους μαθητές και αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Να γίνεται διάλογος στην τάξη και να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν την άποψή τους για τα κείμενα και όχι να αποστηθίζουν αναλύσεις κειμένων στις οποίες και θα εξετάζονται.

Ενασχόληση με κείμενα της νεότερης λογοτεχνίας Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και ποιητών και όχι μόνο με κείμενα συγκεκριμένων, όπως Κ. Παλαμάς, Α. Παπαδιαμάντης και άλλοι.

Να προστεθούν κείμενα που αφορούν προβλήματα της σημερινής κοινωνίας και θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε προβλήματα όπως ο ρατσισμός ή ο σχολικός εκφοβισμός.

Να μη διδάσκονται μόνο αποσπάσματα, αλλά να δίνεται η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να διαβάσουν ένα ή δύο μυθιστορήματα και να συζητήσουν γι΄αυτά στην τάξη.

Να γίνει σύνδεση κειμένων της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες, όπως μουσική, θέατρο, ζωγραφική, ενώ καλό θα ήταν μυθιστορήματα που έγιναν ταινίες να προβάλλονται στην τάξη.

Να περιληφθούν στην ύλη περισσότερα έργα ξένων συγγραφέων και ποιητών, όχι μόνο Ευρωπαίων.

Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Λυκείων και να αλλάξουν τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία είναι κατάλληλα ως Ανθολογίες, δεν είναι όμως κατάλληλα για τη διδακτική πράξη.

Απαραίτητη είναι, σύμφωνα με τους μαθητές, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αφού ο τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης του μαθήματος αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας. Είναι χαρακτηριστικό πως μαθητές που δεν ενδιαφέρονταν για τη Λογοτεχνία, όταν εμπνέονται από τη διδασκαλία το μάθημα αυτό γίνεται το αγαπημένο τους.

Προς επίρρωση των όσων προτείνουν οι μαθητές μας θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και τη χαρά μου από τον κριτικό τρόπο με τον οποίο διατύπωσαν τις προτάσεις τους και να ευχηθώ οι ιθύνοντες να ακούσουν τη «φωνή» των μαθητών μας και να λαμβάνουν υπόψη τους τις σκέψεις και τις προτάσεις των τόσο αξιόλογων και ευαισθητοποιημένων παιδιών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου