Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας , την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» στο Πολύκαστρο, την 14η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
➤Ορισμός αιρετού για την συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής παιδείας.
Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκλογή (2) δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου – Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου.
Έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. Έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Γ΄ τριμήνου.
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 .
Επιλογή τράπεζας για διαχείριση διαθεσίμων του Δήμου.
Παραχώρηση χώρων του ΓΕΛ Γουμένισσας στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Έγκριση προμήθειας τεσσάρων (4) ημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμου (μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
Κοπή δένδρων στον Δήμο μας.
Παράταση μίσθωσης ξύλευσης συστάδων.
Εξαγορά δημόσιου κτήματος με Α.Β.Κ. 621 στον οικισμό Γουμένισσας.
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Σημειακές Τεχνικές Παρεμβάσεις συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών ΔΕ Πολυκάστρου»
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αναπλάσεις διαμορφώσεις δημοτικών χώρων ΔΕ Πολυκάστρου»
Επίσης τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» στο Πολύκαστρο, την 14η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα "Ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Δήμου Παιονίας, έτους 2020".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου