Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Δήμος Κιλκίς: Νέος Αντιδήμαρχος ο Ανέστης Πογέλης - Νέα Δημοτική Συμβουλος η Δωροθέα (Μαρία) Μανιουρά – Κυριακίδου

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Κιλκίς όρισε χθες νέο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων τον Ανέστη Πογέλη στη θέση του αποβιώσαντος Αντιδημάρχου Νίκου Ταχτσίδη.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων αφορούν:

- θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- θέματα του τμήματος ζωικής παραγωγής, αλιείας και υδάτινων πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων θα έχει επίσης την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη του.

Καθήκοντά του είναι η επίβλεψη, ο έλεγχος των υπηρεσιών στα θέματα αρμοδιότητάς του και η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους.

Η θητεία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων λήγει στις 31.8.2019.

Επίσης ενώπιον του Δημάρχου Κιλκίς ορκίστηκε την Τετάρτη ως νέα δημοτική σύμβουλος η Δωροθέα (Μαρία) Μανιουρά – Κυριακίδου.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς ευχήθηκε στη νέα δημοτική σύμβουλο να διαγράψει μια αξιόλογη και παραγωγική θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς με γνώμονα το καλό και το συμφέρον του Δήμου Κιλκίς.

Η Δωροθέα (Μαρία) Μανιουρά – Κυριακίδου εξελέγη επιλαχούσα με τον πλειοψηφήσαντα δημοτικό συνδυασμό ''Άνοδος – 7 Πολις'' και καταλαμβάνει τη θέση του αποβιώσαντος δημοτικού συμβούλου Νίκου Ταχτσίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου