Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Δήλωση κοινοχρήστων εκτάσεων στον ΟΣΔΕ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32),) παρατείνεται με την παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.4537/2018 (ΦΕΚ Α’ 84 ) έως τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παράταση δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου παραχωρήθηκαν κατά χρήση σύμφωνα με το ν. 4061/2012.

Η διαδικασία για την ενεργοποίηση της παράτασης που πρέπει να ακολουθεί από τους δικαιούχους καλλιεργητές είναι η εξής:

Το αργότερο έως τις 15-6-2018 (ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής της ΕΑΕ 2018), οι δικαιούχοι πρέπει να προσέρχονται στο τμήμα Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς προσκομίζοντας την απόφαση παραχώρησης των κοινοχρήστων εκτάσεων. 

Αφού παραλάβουν τον σχετικό κωδικό, θα μεταβαίνουν στην Εφορία όπου θα καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο. Με την απόδειξη καταβολής αντιτίμου επιστρέφουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κιλκίς ακολουθώντας τις οδηγίες των υπαλλήλων αυτής, προκειμένου να προχωρήσουν στις σχετικές δηλώσεις ΕΑΕ 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου