Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα www.fireservice.gr του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την προκήρυξη. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018. 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι θα μεταβούν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 09:00 έως 18:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη. 

Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς οι υποψήφιοι θα απευθυνθούν στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς στην Π.Υ. Κιλκίς (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς) Κιλκίς Καπετάν Νικοτσάρα 22 και τηλ. 2341023578.

Όλη η Προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr

ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 361100 Κιλκίς
Τηλ.: 2341353377 & 2341353375
e-mail: kesyp@dide.kil.sch.gr

Υπεύθυνες ΣΕΠ:
Κατσιούλα Παναγιώτα
Σαλαβασίδης Πέτρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου