ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΞΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ 2018

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

«ΒηματίΖΩ» Κιλκίς: Διακήρυξη για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πράξη ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ», του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ»,με κωδικό ΟΠΣ 508062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Β1Έπιπλα 
Β2 Φούρνοι κεραμικής 
Β3 Τέντες
Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ
Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ
Ε. ΕΠΤΑΘΕΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (www.vimatizo.gr ) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας

Ο φορέας μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη του τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Η προμήθεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412, με τις διαδικασίες τουσυνοπτικού διαγωνισμού.


Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 29/01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, μέχρι την 12/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στην ιστοσελίδα www.vimatizo.gr.

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@vimatizo.gr

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vimatizo.gr, μέχρι και την 12-02-2018, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/ μέρους όρων Διακήρυξης.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου