Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Αιτήσεις δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παιονίας

Ανακοίνωση Δήμου Παιονίας
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παιονίας για την περίοδο 2018-2019, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας από τις 10/01/2018 έως 10/02/2018 τις όπου θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους του υποψηφίους:

➤Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν να είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ΚΕΑ ή άλλων αντιστοιχών Προγραμμάτων (που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο

Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση , εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, εφόσον ενοικιάζει κατοικία

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)

Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

Α) για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.000 ευρώ

Β) για ζευγάρι το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 20 % για σύζυγο και 10% για κάθε τέκνο

Γ) για άτομα με αναπηρία το ποσό προσαυξάνεται κατά 20%

Ωράριο κατάθεσης αιτήσεων:

Κοινωνική Υπηρεσία Πολυκάστρου: 9:00-13:00 (τηλ: 2343350153)

Γουμένισσας: 7:00- 9:00 και 13:00 - 14:30 (τηλ:2343350524)

Ευρωπού: 9:00 - 11:00 (τηλ:2343350601)

Αξιούπολης: 8:00 - 14:00 (τηλ:2343033152)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου