Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης έργου με τίτλο «Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies» («Αγροτικές-Αστικές Συνεργασίες για την Ενεργοποίηση της Περιφερειακής Οικονομίας») και ακρωνύμιο “RUMORE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά- Αηδονά Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού -Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης έργου με τίτλο «Regional circular economy models and best available technologies for biological streams» («Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα») και ακρωνύμιο “BIOREGIO”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού-Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ. για το έτος 2017

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Θέμα 4ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ για το έτος 2017

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου