Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Ενημέρωση Πυροσβεστικής Κιλκίς, λόγω έναρξης της θερινής περιόδου

Ανακοίνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς
Η Δ.Π.Υ. Ν. Κιλκίς, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες του Ν. Κιλκίς, λόγω έναρξης της θερινής περιόδου, επισημαίνει τα κάτωθι:


Σύμφωνα με την 9η /2000 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ Β/1459/30 – 11 – 2000), κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε η 4η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ της ΠΕ..ΠΥ. Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά τον κανονισμό ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στο Νομό Κιλκίς, καθορίζοντας εκτός των άλλων, τα χρονικά όρια για την χρήση πυρός στα δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 568/125347/20-01-2004 Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ( Β΄ 142) , η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ από την 1η ΜΑΙΟΥ μέχρι και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ και από 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κάθε έτους, ΜΟΝΟΝ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και συγκεκριμένα ύστερα από ΑΔΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μόνον κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12ην μεσημβρινή και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης «1» (χαμηλή) ή «2» (μέση), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου επί της οποίας θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναγκαιότητα της καύσης, ώστε να λαμβάνονται από τους ίδιους τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρασφάλειας προς αποφυγή του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως δε, αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων να ενημερώνονται από την κατά τόπον Π.Υ. από την προηγούμενη ημέρα της καύσης, για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

Απαγορεύεται η καύση σιτοκαλλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. χόρτων, κλαδιών κ.λ.π) από 1η Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους Ομοίως Απαγορεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων τόσο εντός των χώρων υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), όσο και στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων. Οι παραβάτες των ανωτέρων ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται σύμφωνα με την 4η ΠΥΡ/ΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ( Φ.Ε.Κ. 724/Β.΄/22-12-87 στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών(σκουπίδια – απορρίμματα) που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί κ.λ.π., εφ’ όσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.

Στους αναφερόμενους χώρους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το άναμμα της φωτιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι παραβάτες αυτής της ΔΙΑΤΑΞΗΣ διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

3. Παρακαλούμε για τη θετική αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να περιοριστούν ή και ακόμα να μηδενιστούν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές στο Νομό μας, επιθυμούμε τη συνδρομή σας.

Τέλος, για κάθε σχετική πληροφορία είμαστε δίπλα σας . -

Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς
Αθανάσιος Α. Αραμπατζίδης
Επιπυραγός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου