Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

"Ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στις σχολικές μονάδες"

Περίληψη εισήγησης του Γιάννη Λιναρδάκη στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης με θέμα «Πρώιμες Παρεμβάσεις στη Συμβουλευτική και στην Επαγγελματική Καθοδήγηση. Νέες τάσεις » που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, 08 - 09 Μαΐου 2016.

"Ο Διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στις μέρες μας, ανάμεσα σε πολλούς ρόλους που έχει να επιτελέσει, όπως αυτόν του διευκολυντή της γνώσης, καλείται, ακόμη, να διαχειρισθεί ποικίλες καταστάσεις και προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η επίλυση συγκρούσεων, η διαχείριση της διαφορετικότητας, η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός, ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών, κ.α. 

Η παραδοσιακή διαχείριση του κινδύνου και των κρίσεων θεωρείται παρωχημένη και αναποτελεσματική. Το ζητούμενο είναι ο ανασχεδιασμός της διαχείρισης κρίσεων ως βασικής συνιστώσας του πακέτου των θεσμικών παραγόντων που επαναπροσδιορίζουν τη διαδικασία του κοινωνικού και οικονομικού προγραμματισμού και της ανάπτυξης. 

Η λογική του μετριασμού του κινδύνου έχει αφετηρία την παραδοχή ότι σε ένα αβέβαιο κόσμο και απέναντι σε περίπλοκα φαινόμενα που υπόκεινται στους νόμους των πιθανοτήτων, ο «μηδενικός κίνδυνος» είναι μία ουτοπική έννοια και η «απόλυτη ασφάλεια» είναι αδύνατο να επιτευχθεί. 

Λαμβάνει υπόψη τη «διακυβέρνηση», δηλαδή τους νέους τρόπους διοίκησης και διαχείρισης βάσει της αλληλεπίδρασης των παραδοσιακών πολιτικών αρχών και της «κοινωνίας των πολιτών». Η διαχείριση κρίσεων θεωρείται σήμερα, όλο και περισσότερο, αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας λήψης απόφασης για τη λύση ενός προβλήματος, γεγονός που απαιτεί ένα νέο τύπο διοίκησης και διαχείρισης του κινδύνου με στελέχη ευρείας εκπαίδευσης, με οριζόντιες και συμβουλευτικές δεξιότητες. 

Αποτελεί πρόκληση η δημιουργία μιας νέας γενιάς διευθυντών με στέρεες γνώσεις και κοινωνικές ευαισθησίες, που να έχουν επιπλέον ιδιαίτερες δεξιότητες στο πεδίο της άμεσης λήψης απόφασης."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου