Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του ΙΚΑ για τις 100 δόσεις;

Αναπροσαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2015 το επιτόκιο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλώνόσων είχαν υπαχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων, από το 3% ετησίως στο 5% ετησίως, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ.

Σημειώνεται ότι για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 14/10/2015, στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:
Το ποσό κύριας οφειλής που υπάγεται στις διατάξεις ρύθμισης του Ν.4321/2015 υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.
Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000€.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του ΙΚΑ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου