Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 3 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 4ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Τ.Α. Δήμου Κιλκίς" [Αριθμ. Μελ. Δ51/2010]
Θέμα 2ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο δρόμο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2 και 46 στον οικισμό Φύσκας στην Δ.Ε. Κρουσσών" [Αρ. Μελ. Μ6/2015, Π/Υ 59.250,00€]
Θέμα 3ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Δοϊράνης" [Αρ. Μελ. Μ33/2013 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 4ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
Θέμα 5ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: "Εργασίες περισυλλογής, φροντίδας και προμήθειας ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, έτους 2015" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 7/2015, Π/Υ: 104.999,34€]
Θέμα 6ο
Εκδίκαση ένστασης κατά του υπ' αριθμ. 11297/13.03.2015 Πρακτικού Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κιλκίς" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ 29/2014, Π/Υ: 39.930,72€]
Θέμα 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Β' Φάσης του Υποέργου 7: "Οργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς, 2011-2015" του έργου: "17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας, έτους 2015" που αφορά συμφωνητικά θιάσων, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, ανταλλαγές, χορηγίες, μακέτα προγράμματος για το έτος 2015
Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Δράσης 2.2.2: "Σχεδιασμός, κατασκευή, και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που τοποθετούνται μπροστά από το γραφείο του έργου του Δήμου"  του έργου: "PROTECT - HERITAGE"
Θέμα 9ο
Αίτημα παραχώρησης των υπ' αριθμ. 708Γ και 736α αγροτεμαχίων αγροκτήματος Πεδινού, ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Δήμο Κιλκίς
Θέμα 10ο
Αναμόρφωση (8η) Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου