Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Διάκριση ΓΕΛ Πολυκάστρου

Η ανάπτυξη των γνώσεων και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών για τη χρήση καινοτόμων πρακτικών, με στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων τους(επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ανάληψη πρωτοβουλιών, εξοικείωση με τις τέχνες, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω») αντάμειψε με το Πρώτο Βραβείο Δημιουργικότητας το τμήμα Α1 του ΓΕΛ Πολυκάστρου, που έλαβε μέρος με τη δράση «Χειρών Τεχνήματα» στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικής Επιχειρηματικότητας υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του καθηγητή τους Α. Τομπουλίδη. Η συμμετοχή τους με την παραπάνω δράση στο Δίκτυο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, «Η Επιστήμη και η Γνώση στην Υπηρεσία του Ανθρώπου», την οποία εξ αρχής στήριξε η Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας κ. Ο. Κηπουρίδου και ενίσχυσε η υποστηρικτική στάση του Συλλόγου Διδασκόντων, απέδειξε ότι η δυναμική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και οι μαθητικές μικροομάδες διασφαλίζουν στους μαθητές συνθήκες υπέρβασης των μαθησιακών τους ορίων.

Σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα ο μαθητής κατασκευάζει τη γνώση ενεργητικά και ο εκπαιδευτικός στηρίζει την προσπάθειά του, εκφράζει το ενδιαφέρον, την αποδοχή, την εκτίμηση και τη στήριξή του. Ο ενεργητικός ρόλος του μαθητή αναθέτει στον εκπαιδευτή το ρόλο του συμβουλευτή, του συντονιστή, του διαμεσολαβητή, του εμψυχωτή.

Τα ομαδοσυνεργατικά προγράμματα επιχειρούν να εκπαιδεύσουν τον μαθητή, ώστε μέσα από διαπροσωπική συνεργασία, ακόμη και αντιπαράθεση να δημιουργήσει νέες γνωστικές δομές, που θα τον καταστήσει ικανό να εισέλθει στην κοινωνία ως ενήλικας. Γιατί το σύγχρονο σχολείο είναι «ανοιχτό στην κοινωνία» και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, τους μαθητές μας να δημιουργήσουν το δικό τους κόσμο και απενοχοποιήσουν την οραματική τους σκέψη για μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Η Υπεύθυνη
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
Σωτηρία Καρολίδου
MSc.Φιλόλογος -Θεολόγος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου