Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Δράσεις του Νηρέα Κιλκίς το διάστημα Σεπτέμβριος 2014 - Μάρτιος 2015

Με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το διάστημα Σεπτέμβριος 2014 - Μάρτιος 2015.
Ολοκλήρωση του βιωματικού εργαστηρίου για νήπια στο Κιλκίς
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 στο Κ.Π. ΝΗΡΕΑΣ το βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Νιώθω, νοιάζομαι, γελώ… στη ζωή μου προχωρώ». Στο εργαστήρι συμμετείχαν 14 νήπια ηλικίας 4,5 έως 5,5 χρονών.

Τα συναισθήματα που δουλέψαμε ήταν η χαρά, η λύπη, ο φόβος και ο θυμός και χρησιμοποιήθηκε το βιωματικό παιχνίδι, η προβολή κινουμένων σχεδίων, η αφήγηση παραμυθιών, η ζωγραφική και η μουσική. Στόχος ήταν τα παιδιά μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες να εξοικειωθούν με την αναγνώριση και έκφραση των βασικών συναισθημάτων και τη διαχείριση τους όταν αυτά είναι πολύ έντονα. Τα σχόλια και τα συναισθήματα από γονείς και παιδιά ήταν πολύ θετικά και υπήρξε έντονη η επιθυμία και για άλλες συναντήσεις. Ευχαριστούμε τη νηπιαγωγό κα Μαρία Κουλούρη για την εθελοντική συμμετοχή της στην υλοποίηση του εργαστηρίου.

Ολοκλήρωση των βιωματικών εργαστηρίων σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς- βασισμένη στη φιλοσοφία των ομότιμων

Στα πλαίσια εφαρμογής της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την πρόληψης της επιθετικής συμπεριφοράς- βασισμένη στη φιλοσοφία των ομότιμων υλοποιήθηκαν 9 τετράωρα βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στην παρέμβαση. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη πρόληψης, ψυχολόγους κα Ευφροσύνη Γεωργακοπούλου και κα Μαρία Χατζηγεωργιάδου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στο χώρο των σχολείων εντός του ωρολογίου προγράμματος. Αναλυτικότερα οι ημερομηνίες υλοποίησης των εργαστηρίων ανά σχολείο είναι οι εξής: στις 7/11/2014 στην τάξη Ε΄-ΣΤ΄ στο Δημοτικό Σχολείο Ποντοηράκλειας, στις 11 και 18/11 στο ΣΤ1 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, στις 13/11 στα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, στις 19/11 στην Ε΄ τάξη στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου, στις 21/11 στο ΣΤ2 του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς και στις 26/11, 1/12 και 4/12/2014 στα τμήματα Ε1, ΣΤ2 και Ε2 αντίστοιχα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς. Συνολικά συμμετείχαν στα εργαστήρια 158 μαθητές και 14 εκπαιδευτικοί. 

Στόχος των εργαστηρίων ήταν από τη μια να συζητήσουμε με τους μαθητές για θέματα που αφορούν την επιθετική συμπεριφορά μέσα στο σχολείο και να κατανοήσουν την έννοια της πρόληψης. Και από την άλλη, να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τους στόχους του προγράμματος και τον τρόπο που θα το δουλέψουν μέσα στην τάξη. Έτσι, εξηγήσαμε τις έννοιες ομότιμος και εκπρόσωπος, τους ρόλους που αναλαμβάνει ο καθένας από αυτούς, καθώς και τη διαδικασία με την οποία κάθε τάξη θα εκλέξει τους εκπροσώπους της. Στα σχόλια τους τα παιδιά ανέφεραν ότι πέρασαν καλά, τους άρεσε, έμαθαν πολλά πράγματα και ότι νιώθουν χαρά και περιέργεια για τη συνέχεια, έκπληξη, ενθουσιασμό.

Ολοκλήρωση του βιωματικού εργαστηρίου για ενήλικες με θέμα: «Αλλάζοντας σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 το βιωματικό εργαστήρι ενηλίκων με θέμα «Αλλάζοντας σε έναν κόσμο που αλλάζει» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στο Κιλκίς και είχε διάρκεια 10 ώρες. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 20 άτομα. Τα θέματα που διαπραγματεύτηκε η ομάδα ήταν η διερεύνηση της έννοιας της αλλαγής, τα συναισθήματα και η συναισθηματική νοημοσύνη, η αντοχή- ανοχή μπροστά στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, η έννοια του χρόνου, η επικοινωνία και η διαχείριση των συγκρούσεων (εσωτερικών και εξωτερικών).

Ολοκλήρωση του Βιωματικού Εργαστηρίου στο Κιλκίς για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα "Προάγοντας την Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία στο Σχολείο"

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 το βιωματικό εργαστήρι, διάρκειας 12 ωρών, με θέμα: «Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο», το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Το εργαστήρι υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 24 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να εξοικειωθούν τόσο με την βιωματική ομαδοσυνεργατική μέθοδο όσο και με θέματα όπως δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή/συντονιστή (επικοινωνία, συνεργασία, έκφραση συναισθημάτων και δυναμική ομάδων). Παράλληλα, στους συμμετέχοντες δόθηκε υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία και υπήρξε και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής υγείας.

Βραχείες παρεμβάσεις σε γονείς σε συνεργασία με τη Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς στη Γοργόπη, το Πολύκαστρο και τη Γουμένισσα

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ με τη Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις σε γονείς: Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 στις 17:00 στο Δημοτικό Σχολείο Γοργόπης, την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 17:30 στο 1ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 10:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας. Οι παρεμβάσεις είχαν διάρκεια 2 ώρες με θέμα: "Πρόληψη των εξαρτήσεων και ο ρόλος των γονιών" και διοργανώθηκαν από τη Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς. 

Με αφορμή τις σύντομες εισηγήσεις των στελεχών πρόληψης μέσα σε ένα ζεστό και οικείο κλίμα αναπτύχθηκε διάλογος και έγινε συζήτηση σχετικά με διάφορα θέματα που απασχολούν τους γονείς, όπως πως να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τι να κάνουν για να έχουν υγιείς σχέσεις μαζί τους, πως να έχουν καλή επικοινωνία μαζί τους και πως να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τις δυσκολίες.

Ολοκλήρωση των βιωματικών εργαστηρίων των εκπροσώπων των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς- βασισμένη στη φιλοσοφία των ομότιμων

Στα πλαίσια εφαρμογής της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την πρόληψης της επιθετικής συμπεριφοράς- βασισμένη στη φιλοσοφία των ομότιμων υλοποιήθηκαν 4 τετράωρα βιωματικά εργαστήρια για τους εκπροσώπους των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στην παρέμβαση. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη πρόληψης, ψυχολόγους κα Ευφροσύνη Γεωργακοπούλου και κα Μαρία Χατζηγεωργιάδου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκε ένα εργαστήρι στις 12/01/2015 στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου για τους εκπροσώπους της Ε΄ τάξης, ένα εργαστήρι στις 16/01στο Δημοτικό Σχολείο Ποντοηράκλειας για τους εκπροσώπους της τάξης Ε΄-ΣΤ΄ και δυο εργαστήρια στις 20 και 21/01 στο Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ για τους εκπροσώπους του 3ου, 5ου, 6ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Κιλκίς. 

Συνολικά συμμετείχαν στα εργαστήρια 46 μαθητές και 12 εκπαιδευτικοί. Στόχος των εργαστηρίων ήταν από τη μια να συζητήσουμε με τους μαθητές για θέματα που αφορούν το ρόλο τους ως εκπρόσωποι και να δημιουργήσουμε αίσθημα ομαδικότητας μεταξύ τους και από την άλλη να ενισχύσουμε δεξιότητες τους, ώστε να μάθουν να παρατηρούν τη συμπεριφορά τους, τα συναισθήματα τους και να μιλάνε για αυτά. Στα σχόλια τους τα παιδιά ανέφεραν ότι πέρασαν εκπληκτικά, όλο το εργαστήρι ήταν καταπληκτικό, ήταν χαρούμενα, χάρηκαν που γνώρισαν άλλα παιδιά και επικοινώνησαν μεταξύ τους.

Ολοκλήρωση βιωματικών εργαστηρίων για γονείς μαθητών που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς- βασισμένη στη φιλοσοφία των ομότιμων

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος των ομοτίμων για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς που υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά στις τάξεις Ε' και ΣΤ' των δημοτικών σχολείων Αγ. Πέτρου, Ποντοηράκλειας, 3ου, 5ου, 6ου και 8ου Κιλκίς, σε συνεργασία με το ΝΗΡΕΑ. Πραγματοποιήθηκαν 3 τετραήμερα βιωματικά εργαστήρια (1 στον Αγ. Πέτρο, 1 στο Κιλκίς και 1 στην Ποντοηράκλεια) συνολικής διάρκειας 8 ωρών το καθένα και τα θέματα που επεξεργάστηκαν οι ομάδες ήταν η αιτιολογία της επιθετικής συμπεριφοράς, η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, η έκφραση συναισθημάτων και η διαχείριση συγκρούσεων.

Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων
Το Κέντρο Πρόληψης ΝΗΡΕΑΣ στα πλαίσια συνεργασίας του με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς πραγματοποιεί βιωματικά εργαστήρια σε μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του νομού ύστερα από αίτημα των σχολείων. Οι βραχείες αυτές παρεμβάσεις εντάσσονται στις δράσεις του Κοινωνικού σχολείου, του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού και των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Από τον Ιανουάριο 2015 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

· Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγιονερίου στις 28/01/2015 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές της Γ' τάξης με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων με θέμα την πρόληψη της εξάρτησης από το διαδίκτυο

· Στο Δημοτικό Σχολείο Π. Αγιονερίου στις 27/01/2015 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές των Α' και Β' τάξεων με θέμα τα συναισθήματα και 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων με θέμα την πρόληψη της εξάρτησης από το διαδίκτυο

· Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς στις 06/02/2015 2 δίωρα βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές της Β' τάξης με θέμα τα συναισθήματα

· Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς στις 12/02/2015 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές της ΣΤ'1 τάξης με θέμα την πρόληψη της εξάρτησης από το διαδίκτυο

· Στο 1ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου στις 17/02/2015 2 δίωρα βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές με θέμα τα συναισθήματα

· Στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Πέτρου στις 06/02/2015 και στις 04/03/2015 2 δίωρα βιωματικά εργαστήρια στους μαθητές της ΣΤ' τάξης με θέμα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς

· Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σάντας στις 03/03/2015 6 ωριαία βιωματικά εργαστήρια σε όλους τους μαθητές με θέμα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς

· Στο Δημοτικό Σχολείο Π. Αγιονερίου στις 06/03/2015 4 βιωματικά παιχνίδια σε όλους τους μαθητές στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας Κατά της Ενδοσχολικής Βίας

· Στο Δημοτικό Σχολείο Χέρσου στις 28/03/2015 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές της Ε' τάξης με θέμα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς και 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές της ΣΤ' τάξης με θέμα την πρόληψη των εξαρτήσεων

· Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης στις 16/02/2015 1 δίωρο βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές της Β' τάξης με θέμα την συνεργασία.

Ολοκλήρωση του βιωματικού εργαστηρίου για γονείς με θέμα: «Πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς»

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2015 το βιωματικό εργαστήρι για γονείς με θέμα «Πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο Μουριών και είχε διάρκεια 8 ώρες. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 22 γονείς. Τα θέματα που επεξεργάστηκε η ομάδα ήταν η κατανόηση του φαινομένου της επιθετικής συμπεριφοράς, η επικοινωνία, οι συγκρούσεις και η διαχείριση συναισθημάτων.

Επίσης πραγματοποιήθηκε ομιλία σε γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας στις 17/03/2015 με θέμα: «Πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς».

Συμμετοχή στη διεξαγωγή Πανελλήνιας Έρευνας στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (έρευνα ESPAD 2015)

Η πανευρωπαϊκή έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών συντονίζεται από το Σουηδικό Συμβούλιο Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (CAN) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, ενώ υποστηρίζεται και από την ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια και μελετά τη χρήση οινοπνευματωδών, καπνού και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών από τους μαθητές, την υιοθέτηση άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών (υπερβολική χρήση διαδικτύου και τζόγος) καθώς επίσης και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τις συμπεριφορές αυτές. 

Στην έρευνα φέτος συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα η έρευνα υλοποιείται από το 1995 από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Στην έρευνα συμμετέχει πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 4000 μαθητών της Α΄ Λυκείου από περίπου 160 σχολικές μονάδες της χώρας, που έχει επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία. Από το Νομό Κιλκίς συμμετέχουν 3 Λύκεια. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων διεξάγεται το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2015. Η έρευνα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και συμπεριφορών κινδύνου στην εφηβεία με σκοπό να συνεισφέρει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης.

Συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση «Αλλάζω, Το μαγικό κλειδί στην πρόληψη και την απεξάρτηση»

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αλλάζω, Το μαγικό κλειδί στην πρόληψη και την απεξάρτηση». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Κιλκίς - ΚΔΕΚ, το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ΝΗΡΕΑΣ. Στην εκδήλωση τον ΝΗΡΕΑ εκπροσώπησε η κα. Έφη Τζούρα, ψυχίατρος, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου με την εισήγηση με θέμα «Αλλάζοντας σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Υπογράφει η
Έφη Τζούρα
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ψυχίατρος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου