Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:
Απολογισμός-Ισολογισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο:
Επικύρωση πρακτικών της 21ης/3-10-2013, 24ης/7-11-2013, 25ης/22-11-2013 26ης/25-11-2013, 27ης/12-12-2013, 28ης/30-12-2013, 1ης/23-01-2014, 2ης/30-01-2014, 4ης/27-02-2014, 5ης/28-3-2014, 6ης/10-04-2014 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο:
10η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο:
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας(σχετ. αριθμ. πρωτ. 318296(3456)/19-08-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο
Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο:
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς.

Θέμα 8ο:
Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε.Κιλκίς.
Εισηγητής:
Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς.

Θέμα 9ο
Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 10ο:
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και παραβόλων από την Π.Ε. Πιερίας (σχετ. αριθμ. Πρωτ.257753(3307)/01-08-2014).
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 11ο:
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και παραβόλων από την Π.Ε. Πιερίας (σχετ. αριθμ. Πρωτ.300517(3788)/31-07-2014).
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 12ο :
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς.
Α. Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΚΜ με τακτικό διαγωνισμό
Β.Κατασκευή κόμβου Πευκοδάσους επί της Π.Ε.Ο. 1 με πρόχειρο διαγωνισμό
Γ. Ασφαλτόστρωση παραλλαγής Επ. Οδού Γουμένισσας-Γρίβα με τακτικό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, ΑντιπεριφερειάρχηςΥποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 13ο :
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο : Μελέτη μετακίνησης αγωγών Ε.Υ.Α.Θ. του έργου “Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 14ο:
Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου: “Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών έργων Π.Κ.Μ.” σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3316/2005 προϋπολογισμού 300.000 € με ΦΠΑ με δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 15ο:
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας με τίτλο “Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας / Υποέργο 1 : Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του αποχιονισμού της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.

Θέμα 16ο:
Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 17ο:
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 18ο:
Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (8η, 9η, 10η/2014) των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Κ. Βελόπουλου (8η, 9η, 10η/2014), Δ. Μήτσιου, (8η, 9η, 10η/2014) Α. Παπαϊωάννου (8η, 9η, 10η/2014), Γ. Πασχαλίδη (8η, 9η, 10η/2014), Θ. Μπαλτατζίδου (8η, 9η, 10η/2014), Κ. Μπούμπα (8η, 9η, 10η/2014), Ν. Μακρίδη (9η , 10η , 11η ), Τ. Ρακιτζή (10η ,11η ,12η ) και Ε. Σαρηγιαννίδη (10η ,11η 12η ).
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου