Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Ανδρεουλάκος: "Δεν κάναμε κανένα λάθος στην υπόθεση Καραγιαννίδη"

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Αθανάσιου Ανδρεουλάκου, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον 43χρονο Έλληνα υπήκοο, Ιωάννη Καραγιαννίδη και την αναζήτησή του από τις Αρχές των Η.Π.Α., καθίστανται γνωστά τα ακόλουθα:

· Ουδεμία συγκάλυψη ή παράλειψη υφίσταται εκ μέρους των αστυνομικών Αρχών στην υπόθεση αυτή, δεδομένου ότι κανένα διωκτικό έγγραφο που να επιτρέπει τη νόμιμη σύλληψη του ανωτέρω, εκκρεμεί προς εκτέλεση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

· Από το έτος 2005, η όλη υπόθεση έχει τεθεί υπόψη του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, με έγγραφό του προς την Ελληνική Αστυνομία, εγνώρισε ότι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Κ.Π.Δ.) και τη μεταξύ της χώρας μας και των Η.Π.Α. ισχύουσα διμερή συμφωνία, δεν επιτρέπεται η έκδοση Έλληνα υπηκόου στις Η.Π.Α.

· Μετά από αυτά, δεν εκδόθηκε καταδιωκτικό έγγραφο που να επιτρέπει τη νόμιμη σύλληψη του ανωτέρω προσώπου.

Συνεπώς, οι ισχυρισμοί περί συγκάλυψης ή παράλειψης των αστυνομικών Αρχών να προβούν στη σύλληψη του εν λόγω, με τη στήριξη Αξιωματούχων, όπως σαφώς υπονοούν τα σχετικά δημοσιεύματα, είναι παντελώς αβάσιμοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου