Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση Περιφέρειας για την προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την δράση 2.1 “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών” του μέτρου2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις » του ΠΑΑ 2007-2013 .

Δικαιούχοι μπορεί να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
είναι επαγγελματίες αγρότες ή είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και έχουν νομική προσωπικότητα , όπως αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.
Περίοδος υποβολής ατήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 5/12/2012 έως 30/12/2012.
Αιτήσεις ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στις οικείες Ε.Α.Σ Κιλκίς και στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ ως εξής :
Οι αιτούντες με ΑΦΜ που λήγουν σε 1 , 2 , 3 καταθέτουν αιτήσεις μέχρι 16/12/2011 , όσων το ΑΦΜ λήγει σε 4 , 5 , 6 μέχρι 121/12/2011,όσων το ΑΦΜ λήγει σε 7 , 8 μέχρι 26/12/2011 και όσων το ΑΦΜ λήγει σε 9 , 0 μέχρι 30/12/2011 .
Επισημαίνεται ότι:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενίσχυσης ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτή αφορά την ίδια δράση είτε άλλες δράσεις. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την αξιολόγηση θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί.
Το σύστημα των ελέγχων για την καταβολή της ενίσχυσης περιλαμβάνει διοικητικούς, επιτόπιους και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ όπου θα εξετάζονται τόσο η βασική όσο και η επιφανειακή αζωτούχος λίπανση. Ο φορέας υλοποίησης των ελέγχων καθορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα αποτελέσματα αυτών αποστέλλονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ώστε να επιβληθούν τυχόν κυρώσεις σε περιπτώσεις υπερλίπανσης αζώτου.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι κλιμάκιο γεωπόνων της υπηρεσίας μας θα προβεί σε ενημέρωση των ενδιαφερομένων –υποψηφίων δικαιούχων για τις δράσεις του μέτρου 214 «Γεωγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις».Οι ενημερώσεις θα γίνουν :
Τρίτη 13/10/2012 στο δημαρχείο Πολυκάστου , στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου και ώρα 10.00 π.μ
Τετάρτη 14/10/2012 στο δημαρχείο Κιλκίς ,στο συνεδριακό κέντρο του δήμου και ώρα 10.00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 234135113-115-123-126 Ηλ. δ/νση : u12910@minagric.gr , u12911@minagric.gr , u12917@minagric.gr , u12922@minagric.gr )και στην ηλ δ/νση του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου