Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι προτάσεις του αναπηρικού κινήματος για τον κρατικό προϋπολογισμό 2011


Με επιστολή της στον Πρόεδρο και στα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, η Συνομοσπονδία καταθέτει τις προτάσεις της εν’ όψει της συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2011.  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επαναφέρει το αίτημα του αναπηρικού κινήματος για τη θωράκιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τις σκληρές οικονομικές πολιτικές, που ήδη εφαρμόζονται και τους έχουν οδηγήσει στη φτώχεια.
Αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους έχει διαβεί το κατώφλι της φτώχειας, ενώ στην ελληνική κοινωνία αναβιώνουν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.
Σε ότι αφορά τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2012, οι μειώσεις των κοινωνικών δαπανών που δρομολογούνται οδηγούν στην απόλυτη φτώχεια τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Κατά την ανάγνωση του Προϋπολογισμού φαίνεται ότι στόχος είναι η μείωση των νοσοκομειακών δαπανών. Το ζητούμενο είναι μέσω ποιων μέτρων θα επέλθει αυτή η μείωση; Διότι, εάν επέλθει μέσω της εξυγίανσης του συστήματος προμηθειών θα είναι κέρδος για όλη την κοινωνία. Εάν, όμως, επέλθει από τη μείωση των δικαιούχων απόρων, με οριζόντιο και άκριτο τρόπο, τότε δε μιλάμε για κέρδος αλλά για κοινωνικό έγκλημα.
Εάν ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβεί σε μειώσεις των κοινωνικών δαπανών (προνοιακών, ασφαλιστικών κ.λπ), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση, για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών, για τη χρηματοδότηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος της Π.Ο.Σ.ΓΚ.Α.μεΑ., τότε η αναπηρική οικογένεια στήνεται στο απόσπασμα με την υπογραφή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Εάν στον Προϋπολογισμό του 2012 δεν προβλεφθούν μέτρα που θα θωρακίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από μέτρα μείωσης των ήδη πενιχρών εισοδημάτων τους, εάν δεν διατηρηθούν έστω αυτές οι ελάχιστες υποχρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές που λαμβάνονταν τα προηγούμενα χρόνια, τότε θα έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της χώρας.

Η επιστολή
Αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές,
H προσπάθεια μείωσης των κρατικών δαπανών για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η στροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη δεν αμφισβητείται. Το ζητούμενο όμως είναι με ποιους τρόπους και ποιες δημοσιονομικές πολιτικές θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη χώρα μας, και εν’ τέλει κατά πόσο η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στο αίτημα του αναπηρικού κινήματος για τη θωράκιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τις σκληρές οικονομικές πολιτικές, που ήδη εφαρμόζονται και τους έχουν οδηγήσει στη φτώχεια.
Θα επαναλάβουμε με συναίσθηση της ευθύνης που μας διακρίνει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν ευθύνονται για το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ούτε για την αρνητική αναπτυξιακή τροχιά ούτε για όλα τα δεινά που περνά αυτή τη στιγμή η χώρα. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι, βάσει διεθνών στατιστικών και ευρωπαϊκών μελετών, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, χρόνια τώρα, κατατάσσονται στις πιο χαμηλά εισοδηματικές τάξεις. Δεν θα είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους έχει διαβεί το κατώφλι της φτώχειας, ενώ στην ελληνική κοινωνία αναβιώνουν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.
Σε ότι αφορά τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2012, οι μειώσεις των κοινωνικών δαπανών που δρομολογούνται οδηγούν στην απόλυτη φτώχεια τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Κατά την ανάγνωση του Προϋπολογισμού διακρίνουμε ότι υπάρχει στόχος μείωσης των νοσοκομειακών δαπανών. Το ζητούμενο είναι μέσω ποιων μέτρων θα επέλθει αυτή η μείωση; Διότι, εάν επέλθει μέσω της εξυγίανσης του συστήματος προμηθειών θα είναι κέρδος για όλη την κοινωνία. Εάν, όμως, επέλθει από τη μείωση των δικαιούχων απόρων, με οριζόντιο και άκριτο τρόπο, τότε δε μιλάμε για κέρδος αλλά για κοινωνικό έγκλημα. Η πραγματικότητα μας ξεπερνά αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές. Άποροι νεφροπαθείς μεταγγίζονται στις εκάστοτε εφημερίες των νοσοκομείων,(δηλαδή δεν έχουν ιατρικό φάκελο) όση ώρα είναι κενό το μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Κατά τα άλλα οι νοσοκομειακές δαπάνες μειώθηκαν γιατί μειώθηκε η περίθαλψη των απόρων στα δημόσια νοσοκομεία.
Διερωτόμαστε πως θα επιτευχθεί η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Θα επέλθει μέσω του περιορισμού του φαινομένου της ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης ή μέσω της μείωσης των αποδοτέων τιμών στους ασφαλισμένους για την αγορά θεραπευτικών μέσων – τεχνητών προθέσεων ή μέσω κατάργησης των ασφαλιστικών δαπανών για την παροχή θεραπευτικών πράξεων ειδικής αγωγής στα άτομα με νοητικές, ψυχικές, νευρολογικές αναπηρίες και κατά την ενήλικη ζωή τους; Τα μέτρα αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσω του Κανονισμού Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Εάν ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβεί σε μειώσεις των κοινωνικών δαπανών (προνοιακών, ασφαλιστικών κ.λπ), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση, για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών, για τη χρηματοδότηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος της Π.Ο.Σ.ΓΚ.ΑμεΑ, τότε η αναπηρική οικογένεια στήνεται στο απόσπασμα με την υπογραφή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Εάν στον Προϋπολογισμό του 2012 δεν προβλεφθούν μέτρα που θα θωρακίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από μέτρα μείωσης των ήδη πενιχρών εισοδημάτων τους, εάν δεν διατηρηθούν έστω αυτές οι ελάχιστες υποχρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές που λαμβάνονταν τα προηγούμενα χρόνια, τότε θα έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της χώρας.
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. με στόχο την προστασία των ΑμεΑ και των οικογενειών τους προτείνει τα ακόλουθα μέτρα και προσδοκεί την ενδελεχή εξέτασή τους από μέρους σας:
Ζητούμε:
Εξαίρεση των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και των γονέων/κηδεμόνων που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με βαριές αναπηρίες και ποσοστό 67% και άνω (άρθρο 7 του ΚΦΕ) από τις ρυθμίσεις που ελήφθησαν μέσω του ¨Μεσοπρόθεσμου¨ και όσων θα ληφθούν ενόψει της Συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου 2011, Ζητούμε την πλήρη εξαίρεσή τους από το άδικο και σκληρό μέτρο της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων. Μέτρα σκληρά για το γενικό πληθυσμό και επαχθή για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.
Επισημαίνουμε ότι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όχι μόνο δεν εξαιρέθηκαν από το σκληρό και ανάλγητο μέτρο Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, αλλά προσμετρήθηκε και το προνοιακό επίδομα στο εισόδημα επί του οποίου υπολογίστηκε η εισφορά!!!!
Η ισχύς αυτών των διατάξεων και για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε συνδυασμό με την ολοκληρωτική απουσία πρόσθετων μέτρων οικονομικής και κοινωνικής στήριξης τους, οδηγεί μέρα με την ημέρα στη εξαθλίωση την πιο ευπαθή κοινωνικά ομάδα του πληθυσμού.
Θεσμική εξαίρεση των συνταξιούχων/ατόμων με αναπηρία και των συνταξιούχων γήρατος που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις ειδικές διατάξεις του ν. 612/77 και τις συμπληρώσεις αυτού, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην περικοπή επιδομάτων εορτών και αδείας και πάσης φύσης επιδομάτων, όπως και των συνταξιούχων γήρατος, οι οποίοι βάσει αποδεικτικών στοιχείων είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (ν. 3845/10, 3847/10).
Θεσμική εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα από τις διατάξεις του ν. 3833/10 που αφορούν στις περικοπές πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και εκτάκτων αποδοχών.
Θεσμική εξαίρεση όλων των ατόμων με αναπηρία που είναι άτομα με αναπηρία και γονείς κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία ακόμα και αυτών που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις γενικές διατάξεις πλήρους γήρατος από τα πρόσφατα μέτρα περικοπής των συντάξεων με το νόμο 4024/2011.
Σε ότι αφορά τα θέματα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε σχέση με τη λήψη κοινωνικών προνοιακών πολιτικών :
Πρόβλεψη αυξημένων κονδυλίων για την ενίσχυση του τομέα της Πρόνοιας, ο οποίος είναι επί σειρά ετών ο πιο υποχρηματοδοτούμενος τομέας, παρ’ όλο που απευθύνεται στις πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.
Ειδική Πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης των ατόμων με βαριές αναπηρίες που λειτουργούν με ευθύνη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες και βρίσκονται στα πρόθυρα διακοπής της λειτουργίας τους.
3. Πρόβλεψη κονδυλίων για έκτακτη χρηματοδότηση για την ομαλή λειτουργία όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ΚΑΦΚΑ, ΚΗΦΗ κ.λπ.) και των κλειστών και ανοικτών Μονάδων/Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δημόσια Ψυχιατρεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ξενώνες Αυτόνομης Διαβίωσης κ.λπ).
Πρόβλεψη κονδυλίων για τη διατήρηση των Κέντρων/Μονάδων Ψυχικής Υγείας που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που από το έτος 2005 υποχρηματοδοτείται συστηματικά και έχει ήδη καταρρεύσει. Το Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης υποχρηματοδοτείται συστηματικά από το έτος 2005. Υπενθυμίζουμε Τα συμπεράσματα της ημερίδας που διοργάνωσε τον Μάρτιο του 2009 ο Συνήγορος του Πολίτη για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»: Υποχρηματοδότηση των υπαρχουσών δομών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υποστελέχωση και υπολειτουργία. Δυστυχώς τα στοιχεία αυτής της ημερίδας έχουν ξεπεραστεί και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
Πρόβλεψη Κονδυλίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες των ατόμων με χρόνιες παθήσεις (Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, Κέντρα Αιμορροφιλικών, Διαβητολογικά Κέντρα, Ογκολογικές Μονάδες κ.λπ).
Αύξηση των κρατικών πόρων που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
Ενίσχυση της επιχορήγησης του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα για τις ανάγκες της επικοινωνίας των Κωφών/ Βαρηκόων ατόμων με την εγγραφή του ποσού των 900.000€ στον σχετικό ΚΑΕ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα άτομα με κώφωση κινδυνεύουν να ζήσουν παρελθούσες περιόδους κοινωνικής απομόνωσης.
Ενίσχυση της επιχορήγησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.
Καμία μείωση στα ποσά επιχορήγησης που διατίθεται στην Ε.Σ.Α.μεΑ. και στους φορείς μέλη της μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Διατήρηση του προβλεπόμενου ποσού στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2010. Διαφορετικά οι φορείς του αναπηρικού κινήματος θα διακόψουν τη λειτουργία τους.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η προστασία των πενιχρών εισοδημάτων των ΑμεΑ θα επιτευχθεί μέσω της λήψης ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, και όχι μέσω της επιβάρυνσης ακόμα περισσότερο των αδύναμων οικονομικά πολιτών της. Η φορολογική πολιτική πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να δώσει κίνητρα αφενός στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να προσλάβουν σε θέσεις εργασίας τα άτομα με αναπηρία και αφετέρου στα ίδια τα άτομα με αναπηρία για να ενταχθούν στον επιχειρηματικό χώρο.
Κατηγορία Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
-      Μείωση του Φ.Π.Α. σε όλα τα αγαθά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία: Με το άρθρο 22 του Νόμου 3522/06 μειώθηκε ο συντελεστής Φ.Π.Α. από 19% σε 9% για θεραπευτικά ορθοπεδικά είδη τα οποία προορίζονται για αποκλειστική χρήση από άτομα με αναπηρία. Με τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας ο συντελεστής αυτών των αγαθών -τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία- αυξήθηκε όπως για όλα τα αγαθά. Η αύξηση αυτή, από την οποία για λόγους κοινωνικούς θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί όλα τα θεραπευτικά τεχνικά τεχνολογικά είδη που χρησιμοποιούνται από τα άτομα με αναπηρία, έχει επιφέρει άνοδο στις αγοραίες τιμές τους, επιβαρύνοντας όχι μόνο το πρόσθετο κόστος των ατόμων με αναπηρία αλλά και τις δαπάνες του δημοσίου συστήματος υγείας (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία).
Θεωρούμε απόλυτα δίκαιη τη λήψη νομοθετικής ρύθμισης, βάσει της οποίας, θα καθοριστεί για τα αγαθά του άρθρου 22 του ν. 3522/06 ο χαμηλός συντελεστής 5%. Υπενθυμίζουμε ότι ο συντελεστής ΦΠΑ για τα βιβλία καθορίζεται σε ποσοστό 5%, προκειμένου να ενισχύσει και να προστατέψει το δικαίωμα της μόρφωσης και της εκπαίδευσης των ελλήνων πολιτών. Ομοίως, θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει για την προστασία του τομέα της πρόνοιας και της αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία.
Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ βασικών θεραπευτικών μέσων και τεχνικών ειδών όπως: παντός τύπου αναπηρικά αμαξίδια, γερανάκια, διαγνωστικές συσκευές και αναλώσιμα υλικά, θεραπευτικές συσκευές όπως ακουστικά βαρηκοϊας, τεχνολογικά είδη για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία όπως υπολογιστές για τυφλούς κ.ά., θα βοηθούσε σημαντικά στην αγορά και χρήση τους από τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στη μείωση του προϋπολογισμού των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία ειδικά την τελευταία περίοδο ακολουθούν την τακτική των περικοπών των ανωτέρω ειδών από τους ασφαλισμένους.

Κατηγορία Β. Φορολογία Εισοδήματος:
Να ανέλθει το αφορολόγητο των ΑμεΑ και όσων βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στο ποσό των 12.000€ και να διατηρηθεί το ύψος της προσαύξησης του αφορολόγητου χωρίς πρόσκομιση αποδείξεων στο ποσό των 2.400 με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του ετησίως.

Κατηγορία Γ. Φορολογία Κεφαλαίου:
Αντικατάσταση των αναπηρικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις περί αναπήρων διατάξεις ατελείας, μετά την πάροδο 5 ετών, με την τροποποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3583/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003, σύμφωνα με την οποία στα άτομα με αναπηρία που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων από αναπήρους πολίτες
Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως κυβισμού, από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμή της και όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις των Α.μεΑ. και των Οικογενειών τους που είναι μέλη αυτών, εφ’ όσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των μελών των σωματείων και εν’ γένει για τους κοινωνικούς τους σκοπούς, ανεξάρτητα από το εάν το ως άνω αυτοκίνητο είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Απαλλαγή από καταβολή Φ.Π.Α για την αγορά ακινήτων από Σωματεία ή Οργανώσεις ΑμεΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.
Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για την αγορά αναπηρικών αυτοκινήτων για τα οποία ισχύει η απαλλαγή τους πλήρως από τα τέλη ταξινόμησης και προσδιορισμός του σε ποσοστό 10% για την αγορά τους. Εξαίρεση όλων των αναπηρικών αυτοκινήτων, τα οποία εισάγονται ατελώς, από το φόρο πολυτελείας που επιβλήθηκε με το Ν. 3833/2010. Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 87 του νέου φορολογικού νόμου το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας των αναπηρικών αυτοκινήτων άνω των 1650 κ.ε. τα οποία δικαιούνται οι παραπληγικοί ανάπηροι και οι ανάπηροι με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων. Όμως, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναπήρων προσώπων διατάξεις, υπάρχουν και κατηγορίες αναπηρίας που απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1650 κυβικών εκατοστών, και οι οποίοι δεν εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελείας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακοστολόγηση του κρατικού τιμολογίου θεραπευτικών πράξεων όπως: φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Οι τιμές του ισχύοντος κρατικού τιμολογίου είναι εξευτελιστικές. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε το κόστος εργοθεραπείας που ορίζεται στο ποσό των 2,75 €!!! Αυτό αποδίδει και ο νέος Κανονισμός Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθολική εξαίρεση των συνταξιούχων που είναι άτομα με αναπηρία και ποσοστό 67% και άνω από τις περικοπές των συντάξεων που έχουν επιβληθεί με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 4024/2011, καθώς και των συνταξιούχων γονέων ατόμων με αναπηρία που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί με ειδικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί με γενικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λαμβάνουν σύνταξη πλήρους γήρατος. Θεωρούμε αδιανόητη και υπέρμετρα άδική την περικοπή συντάξεων σε γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά από 35 χρόνια ασφάλισης. Επισημαίνουμε επίσης ότι στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 4024 δεν εντάσσονται όσοι συνταξιοδοτούνται στη 15αετία με τους ν. 3518/2006 και τον ν. 3996/2011 (μεταμόσχευση μυελού των οστών, κυστική ίνωση, ορθοκυστικές διαταραχές). Συμπλήρωση διατάξεων του Κ.Π.Σ.Σ. (π.δ. 166/2007/ΦΕΚ 153Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3513/2006 ως εξής:
Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3513/2006 και ισχύουν σήμερα, συμπληρώνονται ως εξής:
[Για τους υπαλλήλους συμπαγών οργάνων (καρδιά, ήπαρ, πάγκρεας), ή πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄και Β΄ή πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία ή πάσχουν από βαριές μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας όπως: α. Μονήρης κοιλία β. Μετάθεση μεγάλων αρτηριών γ. Τετραλογία του Fallot δ. Ατρησία βοτάλιου πόρου ε. Βαλβιδοπάθειες στ. Συνυπάρχουσα πρωτογενής ή δευτερογενής πνευμονική υπέρταση, καθώς και σε ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο]
Σχόλιο: Επισημαίνουμε ότι με την παρ. 1, άρθρου 5 του ν. 3232/04 και την παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3518/06 έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 612/77 και οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία, καθώς και ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.
Επίσης, σε ότι αφορά τη συγγενή καρδιοπάθεια, σημειώνουμε ότι είναι χρόνια πάθηση, η οποία εκδηλώνεται εκ’ γενετής και οι προαναφερόμενες μορφές της χαρακτηρίζονται για τη βαρύτητά τους και το μικρό προσδόκιμο ζωής. Επομένως, το αίτημά τους για συνταξιοδότηση στην 15αετία κρίνεται απόλυτα δίκαιο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος, το οποίο χορηγείται στα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down και σε άλλες κατηγορίες ατόμων με βαριά αναπηρία, από τη λήψη του επιδόματος που λαμβάνουν από την εργασία τους οι γονείς τους ή από τη χορήγηση ενός μέρους της σύνταξης του θανόντος γονέα τους. Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που ζει ο ένας εκ’ των γονέων, το μειωμένο ποσό της σύνταξης του θανόντος γονέα επιμερίζεται μεταξύ του γονέα και του ατόμου με αναπηρία.
Παύση της άδικης προσμέτρησης των επιδομάτων αναπηρίας στο εισόδημα προκειμένου το

EKΑΣ να χορηγείται και στα άτομα με αναπηρία.
Θεσμοθέτηση μέτρου με το οποίο θα ορίζεται με ρητό τρόπο ότι οποιαδήποτε επιδόματα που
χορηγούνται για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας δεν προσμετρούνται σε εισοδηματικά κριτήρια

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,
Ήρθε η στιγμή να προχωρήσετε στη λήψη διακριτών και συγκεκριμένων μέτρων για τα άτομα με αναπηρία που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού. Η ευκαιρία δίδεται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους δεν αντέχουν άλλη οικονομική αφαίμαξη διότι δεν ανήκουν στους κατέχοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου