Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στις 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Σιδηρόκαστρο, Δήμου Σιντικής, Ξενοδοχείο Αγνάντιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση 1ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετεξέλιξη των 5.000 πρακτορείων του ΟΠΑΠ σε μίνι καζίνο (εισηγητής Θ. Παπαδόπουλος).

3. Μείωση Πυροσβεστικής Δύναμης Θεσσαλονίκης.

4. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.

5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016).

6. Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου