Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Ερωτήσεις που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Χ. Χατζησάββας

Δελτίο τύπου Χ. Χατζησάββα
«Σοβάδες στα κεφάλια ασθενών στο Νοσοκομείο Κιλκίς» 
Όπως καταγγέλλει στον Τύπο το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, το Σαββάτο 26 Ιανουαρίου 2019 σε Τμήμα της Α’ Πτέρυγας του Νοσοκομείου, κατέρρευσε δίπλα σε νοσηλευόμενο ασθενή μέρος της ψευδοροφής.

Κατά τις δημοσιευμένες καταγγελίες, στην ίδια Πτέρυγα κατέπεσε μεγάλο κομμάτι σοβά σε θάλαμο ασθενών και σε διάδρομο διπλανής Κλινικής. Επίσης, εκτός από τους θαλάμους του 1ου ορόφου του Νοσοκομείου, παρατηρήθηκε πτώση σοβάδων και στα μπαλκόνια του ισογείου, ενώ ίδια φαινόμενα αλλά ευτυχώς μικρότερης κλίμακας, παρατηρήθηκαν και στην Β΄ Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κτήρια και επίσης πως λόγω της μεγάλης παλαιότητας των κτηρίων, επιβάλλεται άμεσος έλεγχος της στατικής επάρκειας όλων των κτηρίων. Το περιστατικό το οποίο καταγγέλλεται, έλαβε χώρα στο κτήριο της Α’ Πτέρυγας το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1937.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την από 4 Νοεμβρίου 2016 μελέτη της στατικής επάρκειας του κτηρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, το εν λόγω κτήριο εγκυμονεί κινδύνους και προτείνονται άμεσα μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος, πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το σύνολο των κτηριακών του εγκαταστάσεων δεν διαθέτει επικαιροποιημένο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, οι ανελκυστήρες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση, αναφορικά δε με την ηλεκτρική εγκατάσταση των κτηρίων, μεγάλα τμήματα της δεν καλύπτονται από αντι-ηλεκτροπληξιακούς διακόπτες, ενώ τέλος καταγγέλλεται πως δεν υπάρχει Ιατρός εργασίας.

Ακόμη, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η υπέργεια δεξαμενή υγρού οξυγόνου της κεντρικής παροχής του Νοσοκομείου καθώς και διάφορες φιάλες ιατρικών αερίων, βρίσκονται εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε άλλους κίνδυνους όπως φωτιά, πρόσκρουση οχήματος, δολιοφθορά και απέχουν μόλις δύο (2) μέτρα από το κτήριο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Για ποιόν λόγο δεν έχει υλοποιήσει ακόμη το αρμόδιο Υπουργείο τις υποδείξεις της από 4 Νοεμβρίου 2016 μελέτης αναφορικάμε το κτήριο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ;

Ποιος ή ποιοί ευθύνονται για την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, κατά τα καταγγελλόμενα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και ποιες είναι οι συνέπειες τις οποίες θα υποστούν;

Με ποιές ενέργειες και με ποιό χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, το σύνολο των προβλημάτων τα οποία καταγγέλλονται ανωτέρω και τα οποία αφορούν στις ηλεκτρικές και άλλης φύσεως υποδομές των κτηρίων, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτηρίων, καθώς και στα εκτεθειμένα νοσοκομειακά υλικά και εγκαταστάσεις;

Πότε επιτέλους θα σταματήσετε να αποφεύγετε με την ανεύθυνη και προκλητική στάση σας, το καθήκον το οποίο υπέχετε για ενημέρωση του ελληνικού λαού μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εσείς ο «δημοκράτης» Υπουργός Υγείας;

«Σοβαρές οι ελλείψεις σε φάρμακα»
Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων στα φαρμακεία της Ελλάδας.

Με αφορμή ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με την λίστα των δραστικών ουσιών βάσει της οποίας κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα τουλάχιστον μια συσκευασία γενόσημου φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει πως προτεραιότητα του αρμόδιου Υπουργείου πρέπει να αποτελεί η εξυπηρέτηση όλων των ασθενών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται ένεκα του χρόνιου και ολοένα επιδεινούμενου προβλήματος των σοβαρών ελλείψεων φαρμάκων. 

Μάλιστα, οι φαρμακοποιοί μέμφονται το αρμόδιο Υπουργείο και δηλώνουν πως από την στιγμή που αυτό τους υποχρεώνει να διατηρούν αποθέματα γενοσήμων φάρμακων, θα πρέπει να εξασφαλίσει την επάρκεια στα φάρμακα τόσο σε ποσότητες όσο και σε διαθεσιμότητα, προκειμένου να χορηγούνται αυτά στους ασθενείς όποτε απαιτείται.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Για ποιόν λόγο παρατηρείται διαρκώς επιδεινούμενη έλλειψη φαρμάκων στην Ελλάδα;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος Υπουργός προκειμένου να τακτοποιηθεί άμεσα και σε μόνιμη βάση το καταγγελλόμενο από τους φαρμακοποιούς πρόβλημα;

Πότε επιτέλους θα σταματήσετε να αποφεύγετε με την ανεύθυνη και προκλητική στάση σας, το καθήκον το οποίο υπέχετε για ενημέρωση του ελληνικού λαού μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εσείς ο «δημοκράτης» Υπουργός Υγείας;

«Σε πραγματικό λαβύρινθο Υπηρεσιών και φορέων η διαδικασία των αδειοδότησεων για τα αιολικά πάρκα»

Στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΕΤ.Α.ΕΝ. (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), το σύνολο της αιολικής ισχύος η οποία στο τέλος του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 βρισκόταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία είναι 2.690,5 Μεγαβάτ (MW), αυξημένη μόλις κατά 1,5% ή 39,2 Μεγαβάτ (MW)σε σχέση με το τέλος του έτους 2017.

Στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναλαμβάνει με την πρόσφατη απόφασή του Ε΄ Τμήματος και με αριθμό 2579/2018 ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) υπηρετούν δημόσιο σκοπό και μπορούν νομίμως να εγκαθίστανται σε δασική γη, με προσοχή φυσικά για να μην προκαλούνται αρνητικές συνέπειες στα οικοσυστήματα, εντούτοις μια ατελείωτη σειρά γνωμοδοτήσεων από διάφορες κρατικές Υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην διαδικασία των αδειοδότησεων κυριολεκτικώς φρενάρουν την καθ’ όλα επιθυμητή ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αυτή την χρονική περίοδο μια αδειοδότηση ενός αιολικού πάρκου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα δέκα έτη. Επίσης, τεράστιες καθυστερήσεις παρατηρούνται και όσον αφορά στην δικαστική εξουσία (Συμβούλιο της Επικρατείας) καθώς μια Απόφαση κάνει συνήθως πάνω από τέσσερα έτη από την αρχική προσφυγή για να βγει. Επί παραδείγματι η προαναφερθείσα με αριθμό 2579/2018 Απόφαση είχε εισαχθεί με το με αριθμό Ε1634/2011 δικόγραφο, δηλαδή πριν από οκτώ έτη.

Στην συνολική διαδικασία των αδειοδότησεων για την άδεια παραγωγής ενός αιολικού πάρκου εμπλέκονται κατά περίπτωση πολυάριθμες Υπηρεσίες, φορείς και εταιρείες. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Α.Δ.Μ.Η.Ε., ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, όπου πριν από την τελική γνώμη εκφράζουν ξεχωριστά απόψεις τα τρία Επιτελεία Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., Γ.Ε.Σ., οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (Κλασικών και Βυζαντινών και Νεότερων Μνημείων) η Διεύθυνση Χωροταξίας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δασικές Υπηρεσίες, το Δασαρχείο, η Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας, η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ο Ε.Ο.Τ., η Διεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, το κατά τόπο αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης, η Υπηρεσία Δόμησης οικείου δήμου για έκδοση άδειας δόμησης, η Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, τα Λιμεναρχεία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Με ποιες ενέργειες προτίθεται η Πολιτεία να επιτύχει την επιθυμητή ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την ταυτόχρονη και αυτονόητη διασφάλισης της προστασίας του φυσικού πλούτου της Πατρίδας μας;
Πως θα αντιμετωπισθεί η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων κατά την διάρκεια της διαδικασίας των αδειοδότησεων σε πολυάριθμες Υπηρεσίες και φορείς, όπως αυτοί απαριθμήθηκαν ανωτέρω, μια ακραία γραφειοκρατική κατάσταση η οποία δυσχεραίνει την ικανοποιητική διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησεων;
Πότε επιτέλους θα σταματήσετε να αποφεύγετε με την ανεύθυνη και προκλητική στάση σας, το καθήκον το οποίο υπέχετε για ενημέρωση του ελληνικού λαού μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εσείς ο «δημοκράτης» Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου