Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας στις 23 Μαΐου 2013

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 23η Μαΐου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Συζήτηση περί έγκρισης της Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής εσόδων - εξόδων Α΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2013 Δήμου Παιονίας.
2
Ανάθεση δράσεων πυροπροστασίας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Γουμένισσας – Ψήφιση πίστωσης.
3
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παιονίας.
4
Απ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου (αγροτεμάχιο) στον οικ. Αγίου Πέτρου.
5
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης οικ. Γοργόπης».
6
Αποδοχή χρηματοδότησης & των ειδικών όρων ένταξης της πράξης «Ολοκλήρωση ανάδειξης κέντρου οικ. Ευρωπού Δήμου Παιονίας» από το πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ποσού 285.000,00 ευρώ – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση ανάδειξης κέντρου οικ. Ευρωπού Δήμου Παιονίας».
7
3η Παράταση εργασιών του έργου «Μικρά τεχνικά έργα (για την συλλογή των όμβριων υδάτων & αποκατάσταση φθορών ασφάλτου) Δημ. Κοιν. Πολυκάστρου.
8
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 12-2011 Α.Δ.Σ. (Εκπρόσωπος Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας).
9
Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
10
Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) απορριμμάτων Δήμου Παιονίας».
11
Έγκριση μελέτης προμήθειας «Εξοπλισμού σταθμού μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) απορριμμάτων Δήμου Παιονίας».
12
Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 – Άξονας προτεραιότητας 7 – Θεματική προτεραιότητα 44 – Προϋπολογισμού 2.138.000,00 ευρώ.
13
Ονομασία & Μετονομασία οδών στη Γουμένισσα.
14
Περί απαγόρευσης βοσκής κοπαδιών από άλλους οικισμούς μέσα στην αγροτική περιοχή της Τοπ. Κοιν. Γοργόπης.
15
Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού & Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2013 – Ψήφιση πιστώσεων.
16
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (2μηνες συμβάσεις).
17
Έγκριση παράτασης ισχύος του διασυνοριακού προγράμματος BEC-TSB, που υλοποιεί ο Δήμος Παιονίας και της αντίστοιχης σύμβασης με τον ανάδοχο (EUROACTION A.E.).
18
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Στοχοθεσίας έτους 2013 Δήμου Παιονίας.
19
Απ΄ ευθείας ανάθεση Προμήθειας καυσίμων μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
20
Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών τροφίμων & ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού του Νομικού Προσώπου για τον μήνα Ιούνιο 2013.
21
Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Παιονίας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
22
Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Δημ. Κοιν. Πολυκάστρου.
23
Παραίτηση από δικόγραφα ανακοπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου