Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημέρωση για τις μετεγγραφές μαθητών

Του Γιάννη Λιναρδάκη*
Σας ενημερώσουμε ότι οι μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του αρ. 35 του Π.Δ. 376/1993(ΦΕΚ 159 Α΄) και διενεργούνται από τους Διευθυντές των σχολείων μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

-Αίτηση κηδεμόνα

– Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους γονείς εάν είναι διαζευμένοι, ότι επιτρέπουν την μετεγγραφή του παιδιού στο…….σχολείο, (αίτηση υποβάλλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού αποδεικνύοντας το με απόφαση δικαστηρίου).

– Υπηρεσιακά σημειώματα των δύο σχολείων.

– Ατομικό δελτίο μαθητή (καρτέλα).

– Φωτοαντίγραφο λογαριασμών ΔΕΚΟ ή απόδειξη μίσθωσης κατοικίας.

– Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει τους λόγους μετεγγραφής.

– Γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, εάν υπάρχει, για μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μετεγγραφές των μαθητών από τα ΓΕΛ στα ΕΠΑΛ και αντίστροφα είναι η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι μετεγγραφές μαθητών Δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Λύκειο διενεργούνται μέχρι την 23η Δεκεμβρίου κάθε έτους με την έγκριση του προϊσταμένου ΔΙ.Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο από το οποίο προέρχονται.

Για μετεγγραφές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού πρέπει οι Διευθυντές των σχολείων να εκδίδουν υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μόνο όταν ένας από τους γονείς του μαθητή αποδεικνύει τη διαμονή του στο εξωτερικό με άδεια παραμονής ή κάρτα εργασίας ή απόδειξη μίσθωσης εργασίας.

Οι Διευθυντές θα διαβιβάσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ΔΙ.Δ.Ε. ώστε να θεωρηθεί το ατομικό δελτίο και να σταλούν στο ΔΙ.ΠΟ.ΔΕ.»

*Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης,
Υπεύθυνος Γραφείου Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,
Αν. Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κιλκίς, Γενικός Γραμματέας Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. Κιλκίς,
Μ.Sc., Σχολική Ψυχολογία – Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση,
Μ.Sc., Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων – MUNDIS.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου