Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Υποχρεωτική η πληρωμή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικών λογαριασμών

Σας ενημερώνουμε ότι, την 18/05/2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1721 Β' η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (αριθμ. οικ. 22528/430/18-05-2017) σύμφωνα με την οποία από 1/06/2017 καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών.

Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω από τον εργοδότη, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου