Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Πετυχημένη η δράση δράση «Επιχειρηματική Φωλιά» από την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Κιλκίς

H Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Κιλκίς, επιδιώκοντας να δράσει καταλυτικά στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην χώρα μας, και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετέχει με το Επιμελητήριο Σερρών (ως Επικεφαλής Εταίρος), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Πέλλας, το St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola και το Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus στο έργο “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”. Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, και συγκεκριμένα της δράσης «Επιχειρηματική Φωλιά», με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 16/7/2019 η εκδήλωση δικτύωσης που διοργάνωσε η Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Κιλκίς σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. με καλεσμένους τους κκ. Άγγελο Αραμπατζή και Δημήτρη Δημητρακόπουλο (ειδικοί στην ανάπτυξη λογισμικού).

Σκοπός της εκδήλωσης δικτύωσης - ο οποίος και επιτεύχθηκε - ήταν να δράσει ως καταλύτης και κόμβος συνεύρεσης των ωφελουμένων με νέους επιστήμονες και ειδικούς σε συναφές αντικείμενο με αυτό της καινοτόμας ιδέας τους ώστε να δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και προβληματισμών, δίνοντας κατευθύνσεις που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών.

Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στην δράση «Επιχειρηματική Φωλιά» είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους με τους δύο ειδικούς επιστήμονες και να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να συζητήσουν μαζί τους πρακτικά ζητήματα που τους απασχολούν στην εξέλιξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έκαναν πολλές ερωτήσεις και συζήτησαν θέματα που τους απασχολούν. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών 


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου