Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ.8739/8-10-2018 (ΑΔΑ:6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».

Η απόφαση θα βρίσκεται αναρτημένη στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ. 2341350113.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου