Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ερωτήσεις που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Κιλκίς Χρήστος Χατζησάββας

Δελτίο τύπου Χρήστου Χατζησάββα 
«Σχετικά με ύποπτο περιστατικό που έλαβε χώρα στην λίμνη Δοϊράνης» 
Σε δημοσίευμα στον τοπικό τύπο, αναφέρεται ο προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας του Κιλκίς, σχετικά με ένα ανεξιχνίαστο μέχρι σήμερα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα τη νύχτα της Τρίτης 22 Μαΐου προς Τετάρτη 23 Μαΐου 2018.

Αυτό το περιστατικό αφορούσε στο αυθαίρετο άνοιγμα των πυλών του καναλιού απορροής της λίμνης στην Δοϊράνη, με αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού. 

Άμεση υπήρξε η παρέμβαση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Λιμνών και των Τεχνικών Υπηρεσιών για το κλείσιμο των πυλών του καναλιού απορροής αλλά έντονη είναι και ανησυχία των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τα αίτια και τα κίνητρα των δραστών, ενώ κάποιοι εκ των κατοίκων σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προέβησαν και σε επώνυμες καταγγελίες προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες, την σκοπιμότητα καθώς και τους δράστες του εν λόγω συμβάντος.

Το ύποπτο της όλης υπόθεσης έγκειται στο γεγονός πως το περιστατικό του αυθαίρετου ανοίγματος από άγνωστους μέχρι σήμερα δράστες των πυλών του καναλιού απορροής της λίμνης, συνέβη λίγο χρόνο μετά από έντονες διαμαρτυρίες των Σκοπιανών σχετικά με καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν σε παραλίμνιες τουριστικές εγκαταστάσεις στην πλευρά τους λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων της λίμνης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί

Έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες Αρχές του συμβάντος το οποίο συνέβη την νύχτα της Τρίτης 22 Μαΐου προς Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και εάν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές ενέργειες;

«Επαναπροσδιορισμός των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, επικαιροποίηση του οργανογράμματος και λοιπές υπηρεσιακές ρυθμίσεις»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, καταγράφονται ποικίλα θέματα, λειτουργικής και διοικητικής φύσεως στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Παρά το θετικό γεγονός πως τον παρελθόντα Μάρτιο μονιμοποιήθηκαν 2.197 πυροσβέστες πενταετούς διάρκειας, εκ των οποίων οι 100 στην Δυτική Μακεδονία, εξακολουθούν και υφίστανται προβληματικές καταστάσεις οι οποίες αφορούν στην κατανομή των οργανικών θέσεων, στον μεγάλο αριθμό στελεχών τον οποίο απασχολεί το πεζοπόρο τμήμα, με άμεση συνέπεια την πρόκληση λειτουργικών αδυναμιών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κοζάνης, η οποία αδυνατεί να καλύψει τις καθημερινές βασικές της υπηρεσιακές ανάγκες, στον παρωχημένο χαρακτήρα του υφιστάμενου οργανογράμματος το οποίο συντάχθηκε το 1975 και στην ανάγκη σύνταξης νέου ή έστω επικαιροποίησης του, καθώς επίσης στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας, κάτι το οποίο αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα του εν λόγω χώρου.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός

Πότε προβλέπεται να οριστικοποιηθεί η κατανομή της οργανικής δύναμης, να υλοποιηθεί η κατανομή των οργανικών θέσεων ανά νομό και κυρίως επί της βάσης ποιών κριτηρίων;

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, η οποία σήμερα αδυνατεί να καλύψει τις βασικές της ανάγκες πρέπει άμεσα να αναβαθμιστεί από Β΄ βαθμού σε Α΄, όπως βεβαίως και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλων των πρωτευουσών των νομών της Δυτικής Μακεδονίας από Γ΄ σε Β΄ βαθμού, κάτι το οποίο θα απαιτήσει συνολικώς πολύ περισσότερο προσωπικό. 

Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των Π.Υ. της Δυτικής Μακεδονίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου