Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Υποβολή ενστάσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπέλου 2017

Αναρτήθηκαν στις 5 Ιουλίου 2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44 οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, από 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου του 2017.
Όσοι από τους αιτούντες επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί της βαθμολογίας μπορούν να την υποβάλουν εντός 10 ημερών – ήτοι έως 14 Ιουλίου 2017 στην ΔΑΟΚ Κιλκίς

- Κιλκίς - Α.Παπανδρέου 3 τηλ. 2341350149 και 2341350202
Γ.Γ.Α Γουμένισσας τηλ. 2343041878Γ.Γ.Α Πολυκάστρου τηλ. 2343023923 - 2343022250

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου