Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Κιλκίς: Απογευματινές ενημερώσεις για γονείς και κηδεμόνες – εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς δια του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων προτίθεται, στο πλαίσιo των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, να οργανώσει σειρά απογευματινών ενημερώσεων για γονείς και κηδεμόνες – εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της Θεματικής Εβδομάδας:

➤Επαγγελματική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική Χαρισματικών Μαθητών μέσω Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Διερεύνηση των εργασιακών αξιών των μαθητών.
Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων - Η Διεθνοποίηση του επιπέδου πέντε (5).
Ο Ρόλος του Διευθυντή στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στις Σχολικές Μονάδες.
STEM - Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
Η συμβολή της θετικής ψυχολογίας στην επαγγελματική συμβουλευτική.
Προεπαγγελματική Εκπαίδευση - Κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Επαγγελματική Ανάπτυξη μέσω Σχολικών Δραστηριοτήτων - Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Λίστα Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων στην Μαθησιακή Ετοιμότητα.
Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο ρόλος της οικογένειας.
Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου