Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Η Αστυνομία Κιλκίς μετά την αναδιάρθρωση - "Δες τι απέμεινε"

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς λειτουργούν (Σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 9/2/2017-14, για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.) το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικό σε αυτή:

α. Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς,

β. Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς,

γ. Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς,

δ. Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας,

ε. Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας,

στ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης,

ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας,

η.Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ευζώνων και

θ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου 
Δοϊράνης.

Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα. ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων ε' και στ' των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Γουμένισσας του δήμου Παιονίας και η δημοτική ενότητα 
Δοϊράνης του δήμου Κιλκίς, αντίστοιχα και των περιπτώσεων η' και θ', των οποίων ως έδρες ορίζονται οι χώροι των εγκαταστάσεων των σημείων
εισόδου - εξόδου Ευζώνων και 
Δοϊράνης αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου