Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Δημόσια τακτική, μη προγραμματισμένη, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 10 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα Η/Δ:

Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και των ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ έτους 2017» [ΑΜ: π38/2016 Δ.Τ.Υ.]


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου