Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Εκδήλωση στον Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων με θέμα την βιώσιμη λειτουργία του

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, στην Ποντοκερασιά νομού Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα:
"Η βιώσιμη λειτουργία του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων: μοχλός ανάπτυξης της περιοχής."


Στα 15 χρόνια λειτουργίας του ο ΒΒΚΚ παρήγαγε σημαντική γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με τα Ελληνικά φυτά και την αξιοποίησή τους. Στις μέρες μας, στον καιρό της κρίσης, αυτό το σημαντικό επιστημονικό κεφάλαιο μπορεί να προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία, όπως, για παράδειγμα, γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την καλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών, την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και της οικοτεχνίας.

Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν δυνατότητες συνεργασίας του Κήπου με πρόσωπα και συλλογικότητες της περιοχής.

Πληροφορίες:

Δρ Ελένη Μαλούπα
2310 471 613 εσωτ (0) 220 ή (0) 121
bbgk@bbgk.gr
www.bbgk.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου