Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Καθηγητές 2ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς: "Κινδυνεύει η ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών"

Ψήφισμα Συλλόγου Διδασκόντων 2ου ΕΠΑ.Λ. ΚΙΛΚΙΣ
"Ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς διαμαρτύρεται και καταγγέλλει την επί εξαετίας έκθεση σε κίνδυνο του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας, της ζωής αμφότερων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και ζητεί, κατά πρώτον, τον άμεσο έλεγχο της στατικότητας των κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 12242/14-12-2016 έγγραφο του Οργανισμού «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.» και, κατά δεύτερον, την αναζήτηση και απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών. 


Η επίκληση της ευαισθητοποίησης και της αρμόδιας μέριμνας συνιστά, κατά την ομόφωνη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων, αδήριτη ανάγκη προκειμένου να εξευρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε μία επιπλέον διδακτική ώρα. 

Υπογραμμίζεται εμφατικά ότι η λειτουργία του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς ως αμιγούς και ενιαίας σχολικής μονάδας, αφενός, και η εξεύρεση μιας μόνιμης και ασφαλούς λύσης, αφετέρου, αποτελούν σύννομα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Σχολείου αλλά και ηθική υποχρέωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Πολιτείας να τα προστατεύσει."

Ομόφωνα ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου