Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Πολύκαστρο: Ημερίδα με θέμα "Κοινές Δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Διασυνοριακή Περιοχή"

Ο Δήμος Παιονίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρου στο έργο «AQUA-M: Κοινές δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Διασυνοριακή Περιοχή» διοργανώνει Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του έργου. Η εκδήλωση, στην οποία η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 στις 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφόρησης Πολυκάστρου.

Λίγα λόγια για το έργο AQUA-M

Ενημερωτικά, Το έργο Aqua-M αποτελεί έργο διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Περιβαλλοντικού Δικτύου Συνεργασίας για την πρόληψη και την προστασία, καθώς και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων που αφορούν στην ποιότητα των υδάτων του Αξιού Ποταμού και στη διασφάλιση της ποιότητας της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα του Αξιού.

Μεταξύ των δράσεων του έργου περιλαμβάνονται η διευθέτηση του ρέματος Raul στο Δήμο Γευγελής και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στο εργαστήριο χημικών αναλύσεων και συστήματος διαχείρισης SCADA στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου.

Υπό το συντονισμό του Δήμο Γευγελής, στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Παιονίας και ο Δήμος Παιονίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου