Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Επιμορφωτική Κιλκίς: Εξετάσεις για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Δελτίο τύπου 
Επιμορφωτικής Κιλκίς
Το τελευταίο διάστημα έχουν καταρτιστεί στο ΚΕΚ/Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 700 χειριστές τροφίμων επιπέδου -1 σε Κιλκίς και Παιονία και είναι σε διαδικασία εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα γίνουν το 2017 στο Κιλκίς σε αίθουσα που θα παραχωρήσει η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ και χρόνο που θα καθορίσει ο ΕΦΕΤ.

Όλοι οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των εξετάσεων.

Bάσει Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης 14708/17-8-2007-ΦΕΚ1616/τΒ/2007 η εκπαίδευση σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, είναι υποχρεωτική σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και υλοποιείται μέσω της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ (Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων).

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε κάθε εργοδότη και εργαζόμενο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’οποιανδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίζουν οι χειριστές τροφίμων τους κινδύνους για τα τρόφιμα κατά την διάρκεια των παραγωγικών δραστηριοτήτων, και να γνωρίζουν θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων.

Στο τέλος του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και το επίσημο πιστοποιητικό από τον ΕΦΕΤ μετά από εξετάσεις αξιολόγησης,

Για περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε Δευτέρα-Παρασκευή 9:00π.μ.-14:30μ.μ Τηλ. 2341028705, 29690 φαξ:2341028705 κα Σαμαρά Σούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου