Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Σε καλό σημείο η αποκατάσταση των ζημιών στο δρόμο Γρίβα – Καστανερή

Προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης χρηματοδότησης για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στο δρόμο Γρίβα – Καστανερή κινείται η Αντιπεριφέρεια Κιλκίς.

Η συνεχής συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και αιρετούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατέληξε στην επιλογή της χρηματοδότησης της παρέμβασης, από το ειδικό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Τα κονδύλια του Ταμείου αυτού (περί τα 10 εκατομμύρια), είχαν ήδη διατεθεί σε όλη την Περιφέρεια, για το τρέχον έτος. Από τις δημοπρατήσεις έργων όμως, προέκυψαν κονδύλια μέσω των εκπτώσεων. Από τα κονδύλια αυτά η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς διεκδικεί πίστωση περί το 1 εκατ. Ευρώ, που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί για την συνολική παρέμβαση στο δρόμο Γρίβα – Καστανερή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ήδη οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, έχουν προβεί στη σύνταξη της σχετικής μελέτης για την εκτέλεση του έργου.

Έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές εδαφολογικές μελέτες προκειμένου μέσω ειδικών γεωτρήσεων να εντοπιστεί το κατάλληλο στέρεο έδαφος για την πασσαλόμπηξη των ειδικών πασσάλων από μπετόν στα τέσσερα σημεία όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα της υποχώρησης του οδοστρώματος.

Αφού ολοκληρωθεί η πασσαλόμπηξη θα ακολουθήσει η επίστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκα) και στη συνέχεια η τελική ασφαλτόστρωση.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει ολοκληρώσει τη γενική μελέτη. Με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης, μέσω της πηγής που προαναφέρθηκε, οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς θα προχωρήσουν άμεσα στη δημοπράτηση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου