Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Ορισμός μελών της τριμελούς Επιτροπής άρθρου 33 του Ν.2971/2001 στην Π.Ε. Κιλκίς για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφελείας των ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων κατά τις διατάξεις του Ν.653/1977 και Ν.2882/2001.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε Θεσσαλονίκης.

Θέμα 2ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αποκατάστασης ζημιών λόγω εκτάκτων αναγκών στην  Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 3ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε Ημαθίας έτους 2015.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαïτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. Σερρών έτους 2015.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 5ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ του  Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη και της Π.Κ.Μ. για τη διάθεση γεωλόγου.
Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 6ο: Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 7ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ) Ποσειδίου Καλάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Σερρών.

Θέμα 8ο: Έγκριση πρόσληψης έξι (6) ατόμων ως εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Σερρών.

Θέμα 9ο: Δικαίωμα πρόσβασης στην εικόνα (θέαση) των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ε. Πιερίας σε δύο (2) υπαλλήλους μέσω win-banking.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 10ο: 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α΄ τρίμηνο 2015 (σχετικό το αρ. πρωτ. 212562(6468)/11-5-2015 έγγραφο).
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  Π.Κ.Μ.

Θέμα 12ο: Απόσυρση των υπ. αρίθμ. ΙΤΑ 158 & ΒΑΕ 4742 υπηρεσιακών δικύκλων της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 13ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε Ημαθίας (σχετ. αρ. πρωτ 199185(1691)/04-05-2015 έγγραφο.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 14ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Σερρών (σχετ. το αρ.πρωτ.204456/2419/05-5-2015 έγγραφο).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου