Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές του Νομού Κιλκίς και παρέχονται δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Κιλκίς και στο Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφόρησης Πολυκάστρου (πλατεία Πολυκάστρου). Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 1) Φωτοτυπία Διαβατηρίου και 2) Φωτοτυπία Άδειας Διαμονής.

Επικοινωνία: 2131311592, 2131311580, 2343024166
E-mail: odysseas@ein.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου