Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Υπεγράφη χρηματοδότηση έργων από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσης Ψωμιάδης, υπέγραψε την επιλογή των παρακάτω πράξεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
-     Ο Δήμος Παιονίας υπέβαλε πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ δημοτικών κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού Δήμου Παιονίας». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 1.200.000 €. Πρόκειται για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ των Δημοτικών Κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιουπόλης, Πολυκάστρου και Ευρωπού του Δήμου Παιονίας. Προβλέπεται να γίνουν χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του εκάστοτε ΧΑΔΑ και συγκέντρωσή τους σε μικρότερη έκταση, χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, κατασκευή στρώσης στεγανοποίησης, κατασκευή έργων τελικής κάλυψης – επένδυση του αποκατεστημένου χώρου με φυτική γη, έργα πρασίνου – φυτεύσεις δένδρων και θάμνων – κατασκευή αρδευτικού συστήματος και τοποθέτηση πινακίδων, περίφραξης και πύλης στους αποκατεστημένους χώρους των ΧΑΔΑ.  
-     Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη υπέβαλε πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 4.100.000 €. Η πράξη αφορά την ανέγερση του κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το 3ο Ολοήμερο εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας καθώς και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του, σε οικόπεδο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο οργανώνεται σε τρία (3) επίπεδα - επάλληλες στάθμες, από τις οποίες η μια (1) είναι υπόγεια και λόγω κλίσης του εδάφους υπέργεια και δυο (2) υπέργειες. Για την κατασκευή του σχολείου θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα της προκατασκευής με διπλά τοιχώματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής, το κτίσμα χωρίζεται σε πέντε στατικές ενότητες εκ των οποίων οι 3 έχουν επικάλυψη με στέγη (ανεξάρτητη) και οι δύο με επισκέψιμο δώμα.
Πιο συγκεκριμένα :
• Yπόγειο - Ισόγειο 343,52 τμ.
• Iσόγειο – Α’ όροφος 901,03τμ.
• Α’ όροφος –Β’ όροφος 876,77τμ. 
-  Ο Δήμος Κατερίνης υπέβαλε πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό του φιλανθρωπικού σωματείου «Μέριμνα παιδιού Κατερίνης», για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 2.412.999,37 €. Το έργο αφορά την ανέγερση τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης των 4 ατόμων η καθεμία (συνολικά 12 ατόμων) για Άτομα με νοητική υστέρηση, σε οικόπεδο που βρίσκεται στην ενότητα της επέκτασης του Καπνικού Σταθμού στο Ο.Τ. 720 του Δήμου Κατερίνης. Η κατασκευή των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αφορά διώροφο κτίριο : ισόγειο και α’ όροφος κατοικίας με τμήμα υπογείου και στέγη. Περιλαμβάνει α) στο ισόγειο (1) μία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και τους ακόλουθους χώρους: γραφείο προσωπικού υποστήριξης, κοιτώνας προσωπικού, αποθήκη και WC, β) στον α’ όροφο (2) δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και γ) στο υπόγειο λεβητοστάσιο και αποθηκευτικό χώρο. Το έργο αφορά επίσης, την προσθήκη κατ’ επέκταση και κατασκευή ισόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίσμα στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) ατόμων με αναπηρίες (υπ’ αριθμό 337/89 οικοδομικής άδειας) που λειτουργεί στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Ειδικότερα θα κατασκευαστεί μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εμβαδού Ε=318,57τ.μ. και θα γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις ως εξής: μια αίθουσα ανακατασκευάζεται και δημιουργούνται :4 WC, 1 WC για ΑΜΕΑ και 1 WC για ΑΜΕΑ με ντουζιέρα. Στους υπάρχοντες χώρους υγιεινής προστίθεται 1 WC για ΑΜΕΑ. Επίσης μετατρέπεται ακόμη μία αίθουσα σε χώρο αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Τέλος με το δεύτερο υποέργο θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού όπως : έπιπλα, ιματισμός - εξοπλισμός δωματίων, ηλεκτρικά είδη - ηλεκτρονικό & ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, είδη φυσικοθεραπείας - εργοθεραπείας – λογοθεραπείας, ψύξη – θέρμανση.
- Ο Δήμος Αριστοτέλη υπέβαλε πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα φίλτρανσης νερού Τ.Κ Στανού του Δήμου Αριστοτέλη». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 590.243,46 €. Η πράξη περιλαμβάνει: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού για την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου από την γεώτρηση. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης. Κατασκευή κτιρίου με θερμομονωτικά πάνελ για τη στέγαση του συστήματος επεξεργασίας νερού της γεώτρησης Ρήγα Λιβάδια του Τ.Κ. Στανού. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 842 μέτρων.
- Ο Δήμος Αριστοτέλη υπέβαλε πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης & συνοδού αγωγού μήκους 226.02m στη θέση γηπεδάκια στο δημοτικό αγρόκτημα (λόγγος) της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Παναγίας». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 190.860,79€. Η πράξη περιλαμβάνει: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης. Aνόρυξη γεώτρησης και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 226,02 μέτρων.
- Ο Δήμος Αριστοτέλη υπέβαλε πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΔΕ Χαλκιδικής, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 14.856.463,58 €. Αφορά στην κατασκευή και στον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη, με σύνολο 18.861 κατοίκους. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ (με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Α’ Φάσης) θα είναι 467.000m3 και η διάρκεια λειτουργίας του με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα στερεών αποβλήτων 16.500t/έτος, θα είναι 24 έτη. Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:
1. Κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής
2. Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ/Υ.
3. Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία του ΧΥΤΑ/Υ .
4. Προμήθεια του τεμαχιστή ογκωδών (τεμ. 1)
5. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου σε όλες τις φάσεις του.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου